Natura2000 in Romania: A fost lansata initiativa PH+

Agnita, 31 octombrie 2008 – Reprezentanţii ministerelor mediului şi agriculturii, ai autorităţilor locale şi ai ONG-urilor din siturile Natura 2000 din zona Sighişoarei şi a Văii Hârtibaciului au dezbătut vineri, 31 octombrie, la Agnita, dificultăţile implementării reţelei ecologice europene Natura 2000 în România şi potenţialele soluţii în beneficiul comunităţilor din zonă.
Întâlnirea a fost organizată de Societatea Regală Olandeză pentru Conservarea Naturii şi de Programul WWF Dunăre-Carpaţi, în cadrul proiectului „Natura 2000 în România – o abordare pe două niveluri pentru implicarea factorilor interesaţi la nivel naţional şi regional” finanţat de guvernul olandez prin BBI-MATRA.
Problema obţinerii avizelor şi autorizaţiilor de mediu pentru planuri, programe şi proiecte în interiorul siturilor Natura 2000, precum şi lipsa informaţiilor la nivelul populaţiei locale cu privire la ceea ce inseamna Natura 2000, au fost identificate ca probleme cheie.
Ca o potenţială soluţie pentru problemele ridicate, a fost lansată iniţiativa PH+, o propunere de colaborare şi coordonare intre principalii actori şi factori interesaţi la nivelul siturilor Natura 2000 „Podişul Hârtibaciului” şi „Târnava Mare”.
„L-am numit PH+ de la numele sitului, Podişul Hârtibaciului, la care am adaugat semnul + pentru că sperăm să realizăm un lucru pozitiv,” a spus d-na Erika Stanciu, coordonator regional, Programul Arii Protejate, WWF Internaţional/ Programul Dunăre-Carpaţi. „Prima acţiune comună a grupului PH+ va fi să depună o cerere de finanţare la Programul Operaţional Sectorial Mediu pentru elaborarea unui plan de management integrat al celor două situri Natura 2000, care se suprapun parţial. De asemenea, proiectul va trebui sa ajute la introducerea plaţilor compensatorii pentru fermierii din zonă şi la conştientizarea şi informarea populaţiei. Beneficiarii proiectului vor fi locuitorii satelor şi oraşelor din teritoriu.”
Prestigioasa organizaţie internaţională WWF va coordona elaborarea şi implementarea proiectului, în parteneriat cu fundaţiile ADEPT, Mihai Eminescu Trust şi Milvus. Din PH+ vor face de asemenea parte Grupurile de Acţiune Locală „Microregiunea Hârtibaciu”, „Dealurile Târnavelor” şi „Podişul Mediaşului”, consiliile locale din zona, direcţiile şi ocoalele silvice, agenţiile de protecţia mediului, alte asociaţii şi fundaţii interesate.
Situl Natura 2000 SCI Sighişoara-Târnava Mare are că scop conservarea habitatelor naturale importante şi acoperă peste 85.000 de hectare din zona Sighişoara–Biertan–Rupea–Apold, în timp ce situl SPA Podişul Hârtibaciului este dedicat protecţiei speciilor de pasări şi include situl SCI, avănd o suprafaţă totală de 246.000 de hectare, până la Roşia, Cincu şi Făgăraş.
La întâlnirea de la Agnita au participat, printre alţii, Josef Fanta şi Peter Veen din partea Societăţii Regale Olandeze pentru Conservarea Naturii, Sissi Samec din partea Agenţiei Regională de Protecţia Mediului, Elena Giurea – Autoritatea Naţională pentru Protecţia Mediului, Valentin Tudorache – Direcţia Agricolă şi de Dezvoltare Rurală Sibiu, Radu Curcean – primarul oraşului Agnita şi preşedintele Asociaţiei Valea Hârtibaciului, Ioan Petcu – GAL Podişul Mediaşului, Cristian Gherghiceanu – GAL Dealurile Târnavelor, Ilarion Bârsan – GAL Microregiunea Hârtibaciu.

Pentru mai multe informatii poate fi contactat dl. Joachim Cotaru, coordonator iniţiativa PH+/ asociaţia GAL Microregiunea Hârtibaciu, email contact@gal-mh.eu, tel. 0740-959389

Ersten Kommentar schreiben

Antworten

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.