Vernisarea expoziþiei ºi prezentarea broºurii turistice „Cele 15 sate premium din judeþul Sibiu”

Fundația HERITAS are marea plãcere de a vã invita vineri, 06 mai la ora 19:00 la Galeria ATRIUM (Pța Huet, Sibiu) pentru vernisarea expoziþiei ºi prezentarea broºurii turistice  „Cele 15 sate premium din judeþul Sibiu”. Broºura a fost editatã într-un tiraj de 5.000 de exemplare în limba românã ºi 3.000 exemplare în limba germanã în vederea promovãrii turismului din judeþul Sibiu. Broºura va putea fi obþinutã gratuit cu ocazia vernisajului.

Expoziþia ºi broºura se bazeazã pe un proiect de conservarea patrimoniului cultural ºi promovarea turismului durabil demarat deja în toamna anului 2009 de cãtre Consiliul Judeþean Sibiu ºi Societatea Germanã pentru Cooperare tehnicã (GTZ) ºi implementat de cãtre Fundaþia HERITAS. În cadrul acestui proiect au fost elaborate o serie de instrumente de conºtientizare pentru locuitorii satelor transilvane ºi pentru factorii decizionali din aceste zone, au fost derulate numeroase campanii cu o piesã de teatru scrisã special pentru acest proiect. Dupã încheierea proiectului ºi în urma studiilor efectuate, în judeþul Sibiu a fost selecþionat un numãr de 15 sate premium, care sunt apreciate ca având un deosebit potenþial de dezvoltare turisticã în urmãtorii ani. Din informaþiile turistice, istorice ºi cele care se încadreazã la categoria „interesant” au rezultat o broºurã ºi expoziþia care va fi vernisatã vineri.

Deschiderea acestei expoziþii marcheazã primul eveniment din cadrul festivalului Huet.Urban organizat de Fundaþia HERITAS în zilele de 07 ºi 08 mai cu sprijinul Primãriei ºi a Casei de Culturã a Municipiului Sibiu.

www.heritas.ro/hueturban

Sperãm cã v-am trezit interesul sã descoperiþi satele premium din judeþul nostru ºi vã aºteptãm cu drag.

Vã rugam sã vã anunțați prezența pânã cel târziu joi, 05. mai ora 4.

MICHAEL ENGEL
Director HERITAS

Ersten Kommentar schreiben

Antworten

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.