„Atelierul gradinii“ din 9 -13 aprilie 2009 (transage, comunicat de presa)

În cadrul unui seminar internaþional al grãdinii în sãptãmâna de Paºte în perioada 9-13 aprilie vom desfãºura activitãþi de grãdinãrit ºi activitãþi artistice în grãdina bisericii fortificate din Apold ºi vom sãrbãtori Paºtele. Participanþii, 13 specialiºti ºi studenþi care studiazã disciplinele arhitectura peisajului, agricultura biologicã ºi arta, vin din România, Germania, Austria ºi Serbia. Aceºtia vor descoperi în mod activ ºi creativ timp de 5 zile prin diferite activitãþi satul ºi în special grãdina bisericii fortificate din Apold. Diferite zone ale grãdinii, care momentan sunt nevalorificate ºi neutilizate, vor deveni scena unei instalaþii în grãdinã ºi a utilizãrii temporare. În afarã de aceasta vor avea loc diferite activitãþi cu copii din sat. Sãrbãtorirea Paºtelui prin diferite obiceiuri reprezintã un alt punct central al programului.

Obiectivul este acela de a-i sensibiliza pe participanþi ºi pe locuitorii satului într-un mod creativ faþã de unicitatea þinutului transilvãnean. Grãdina ansamblului bisericii fortificate devine acum un loc al întâlnirilor sociale ºi culturale ºi dorim sã dãm impulsuri pentru a însufleþi pe termen lung centrul istoric al satului.

“Atelierul grãdinii“ va fi organizat de Marlen Hoesselbarth ºi Leonie Rhode. Ele activeazã în România ca ºi liber profesioniste din 2008 sub numele de transage în domeniul peisagisticii ºi al iniþierii unei legãturi de comunicare cu mediul. Prin colaborarea în diferite proiecte legate de dezvoltarea urbanã ºi regionalã din România, de mai mulþi ani obiectivul principal se concentreazã asupra spaþiilor libere adesea neglijate în mediul rural ºi urban din România.

transage sunt iniþiatoarele ºi coordonatoarele proiectului „trApPOLD cel verde – spaþii verzi ºi spaþii libere în cadrul rural din Ardeal având ca exemplu Trappold/Apold“, un proiect interdisciplinar legat de componentele arhitecturii grãdinii ºi ale peisajului, îngrijirea monumentului din grãdinã, dezvoltare turisticã, programe educaþionale generale ºi legate de mediu, de protecþia mediului înconjurãtor ºi a naturii, de dialogul intercultural ºi educaþie comunitarã. În centru stau spaþiile verzi ºi libere, grãdina bisericii fortificate ºi mediul înconjurãtor direct al ansamblului bisericii fortificate din Apold. Proiectul va fi implementat în strânsã legãturã cu asociaþiile „CasApold – grup de initiativa locala pentru actiuni interculturale“ (Apold) ºi „Corona – Asociaþie pentru promovarea iniþiativelor locale.“ (Berlin) ºi este sprijinit de „Fundaþia ADEPT“ ºi persoane private.

Contact: info@transage.net

Ersten Kommentar schreiben

Antworten

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.